Klubnyheder
W1siziisijiwmtgvmtavmjyvn3m5znjhcgl3ml9cyw5uzxjfdmvyc3rcu1yylmpwzyjdxq?sha=c70c7510a9b82bb0

Sammenlægning af Rudersdal Boldklub og BSV af 2016

9. december 2019, 20.36

Kære alle,

Dialog om samarbejde med henblik på sammenlægning af RBK og BSV.

Generelt er lokale fodboldklubber udfordret på en række områder, som gør det vanskeligt at opfylde medlemmernes forventninger, bl.a.:

·         Smalle årgange og for stor afgang af spillere – særligt i teenageårene

·         For få frivillige ressourcer

·         Begrænsede, manglende eller dårligt vedligeholdte faciliteter

·         Betydelig og ressourcekrævende administration

·         Flere ”små” klubber inden for et begrænset lokalt område

En række af disse udfordringer løses eller elimineres i de store klubber, hvor et større antal medlemmer sikrer, at der er den nødvendige ”kritiske masse”, både af spillere og frivillige. Med et stærkere økonomisk fundament og flere hænder, har klubberne de nødvendige ressourcer til at håndtere de administrative opgaver, rekruttering af medlemmer, frivillige, ledere og trænere, sponsorer, sociale arrangementer og meget mere.

Igennem den senere tid har RBK og BSV, to fodboldklubber inden for et meget begrænset geografisk område, udviklet relationerne og samarbejdet til glæde for klubbernes medlemmer.

Klubberne har de samme mål for de unge i området, som i sidste ende drejer sig om at fastholde de unge i deres sport så længe som muligt og dermed styrke de sociale relationer og kammeratskaber i Rudersdal Kommune på tværs af skoler og fritidsaktiviteter.

Fælles oplevelser der skaber bånd for livet, hvilket vi får bekræftet flere gange hver eneste uge, når seniorer, Old Boys, veteraner og de, der er ældre 😊 med stort engagement træner og spiller kampe.

Efter en grundig dialog imellem BSV og RBK er der enighed om, at mulighederne for at skabe optimale rammer og tilbud til RBK´s ca. 200 medlemmer og BSV´s ca. 750 medlemmer fremover forbedres ved et samarbejde om en sammenlægning af de to klubber.

Begge klubbers bestyrelser har herefter forholdt sig til og vedtaget, at der allerede her i december 2019 etableres et træningssamarbejde for årgang 2007, som udvides til et klubsamarbejde for årgangen fra foråret 2020.

Herudover vil de 2 bestyrelser arbejde med en plan for sammenlægning af klubberne, som kan præsenteres ved forårets generalforsamlinger med henblik på en sammenlægning fra 1 juli 2020.

Der er en helt særlig kultur, klubånd og følelse knyttet til medlemskab af en fodboldklub – og selvom mange af klubbernes medlemmer mødes dagligt i vores lokale skoler, så er man loyal over for den klub og den trøje, man repræsenterer på fodboldbanen.

Det har vi stor respekt for og vi arbejder derfor med tanker om, at klubbernes medlemmer spiller og samles under et nyt klubnavn og i en nye trøje, når den nye klub spiller sine første kampe i efteråret 2020. Klubbernes frivillige, ledere, trænere osv. vil blive involveret i processen og således at de kan bidrage til planen, som endeligt vil blive præsenteret forud for forårets generalforsamlinger i klubberne. Målet er at skabe en ny klub, som har et godt tilbud til alle spillere uanset niveau og alder, og hvor det bedste fra begge klubber forenes.

På bestyrelsernes vegne

 

Lars Neumann                                 Søren Holm

BSV af 2016                                     Rudersdal BK

 

Baggrund

BSV´s bestyrelse har forholdt sig til en sammenlægning af RBK og BSV pr. 1. juli 2020 med henblik på at samle kræfterne og ressourcerne i en lokal klub.

RBK blev dannet i 2013 og BSV blev – i sin nuværende form – dannet i 2016, med det resultat, at der nu er to konkurrerende fodboldklubber inden for et begrænset geografisk område.

Som konsekvens af opsplitningen i to klubber - er klubberne udfordret af smalle årgange og årgange, hvor det har været vanskeligt at tilbyde et produkt, der matcher de enkelte spilleres ønsker, behov, forventninger og kompetence.

Kritisk masse er også et spørgsmål om at tiltrække de nødvendige frivillige ressourcer og det økonomiske fundament, der sikrer, at klubbens administration og sportslige ledelse er tilstrækkelig og kvalificeret.

I den sidste ende er det et spørgsmål om hvordan klubben kan optimere det produkt, der tilbydes til børn og unge i Rudersdal Kommune – og det er BSV´s bestyrelses opfattelse, at dette bedst vil kunne opfyldes ved at samle kræfterne i en lokal klub, hvor børn, unge og voksne kan spille fodbold i nærområdet igennem hele livet.

BSV´s bestyrelse vedtog på dette grundlag, at man vil fortsætte dialogen med RBK med henblik på at sammenlægge de to klubber 1. juli 2020.

W1siziisijiwmtgvmtavmjyvnzhsbdi0bg80nv9cyw5uzxjsb2ryzxrcu1yxlmpwzyjdxq?sha=b518d042c7de3533