Klubnyheder
W1siziisijiwmtgvmtavmjyvn3m5znjhcgl3ml9cyw5uzxjfdmvyc3rcu1yylmpwzyjdxq?sha=c70c7510a9b82bb0

Indkaldelse til generalforsamling 2020

14. april 2020, 17.31

Generalforsamling 2020

Eftersom myndighederne nu har åbnet skoler og institutioner for det mindste, og det ser ud til at vi kan forsamles i løbet af maj, indkalder vi på ny til generalforsamling. Vi følger naturligvis myndighedernes anvisninger, så det er muligt at vi kommer til at udsætte igen, afholde generalforsamlingen udendørs eller i hallen hvor vi kan holde afstand, eller noget helt andet. Såfremt dette bliver tilfældet, giver vi besked.

 

Med henvisning til vedtægternes 12 indkalder bestyrelsen hermed til ordinær generalforsamling i

BSV af 2016

til afholdelse torsdag den 14. maj 2020, klokken 20.00, på Rundforbi Stadion

Med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formanden aflægger beretning
 3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab, samt budget for det kommende regnskabsår
 4. Indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  1. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer lige årstal
  2. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer ulige årstal
  3. Valg af et bestyrelsesmedlem Mikro
  4. Valg af et bestyrelsesmedlem Børn og Ungdom Bredde
  5. Valg af et bestyrelsesmedlem Børn og Ungdom Talent
  6. Valg af et bestyrelsesmedlem Piger/Damer 
  7. Valg af et bestyrelsesmedlem Senior+
  8. Valg af 2 suppleanter
 7. Valg af revisor - bestyrelsen foreslår genvalg af Christensen Kjærulff
 8. Eventuelt

 

Ad pkt. 4:

Som led i drøftelserne mellem BSV af 2016 og Rudersdal Boldklub omkring sammenlægning af de to klubber, fremsætter bestyrelsen forslag om vedtagelse af nye vedtægter til ikrafttrædelse den 1. juli 2020. Forslaget til nye vedtæger vil blive fremlagt og gennemgået på generalforsamlingen.

 

Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

Adgang til generalforsamlingen har alle medlemmer af foreningen (unge under 16 år eventuelt med forældre/værge). Stemmeret har alle medlemmer, der har været medlem i mindst 3 måneder. For unge under 16 år gives stemmeret til forældre/værge. Passive medlemmer/støttemedlemmer har ikke stemmeret på generalforsamlingen.

Kun medlemmer (eller forældre/værge) af en given afdeling har stemmeret i forbindelse med valg af bestyrelsesmedlem for den pågældende afdeling. Valgbare til bestyrelsen er alle medlemmer, der har været medlem i mindst 3 måneder. For unge under 16 år er forældre/værge valgbare. Stemmeretten kan udøves ved skriftlig fuldmagt til et stemmeberettiget medlem. Ingen kan dog afgive stemme efter mere end en fuldmagt. Skriftlig afstemning skal finde sted, når det begæres af bestyrelsen eller blot af et tilstedeværende stemmeberettiget medlem.

 

Vedbæk, den 14. april 2020  

På bestyrelsens vegne

Lars Neumann, Formand

 

 

W1siziisijiwmtgvmtavmjyvnzhsbdi0bg80nv9cyw5uzxjsb2ryzxrcu1yxlmpwzyjdxq?sha=b518d042c7de3533