Kontingentbetaling og vejledninger
Betaling af kontingenter

Tilknyttet betalingskort ved betaling

Fremadrettet vil man skulle tilknytte sit betalingskort, når man betaler kontingent. 

Dette har flere klubber gjort, for at minske restan
cer og administrationstid 

Årlige kontingentbetalinger i BSV af 2016

Kontingentbetalingen foregår to gange årligt i følgende måneder: 


Juni (halvårskontingent) 


December (halvårskontingent) 

Øvrige kontingentbetalinger vil blive sendt ud i samme perioder

Vejledning til kontingentbetaling i BSV af 2016